Naše služby

Datová obnova - v dnešní době už skoro vědní disciplína, která je těžko uchopitelná pro běžného zákazníka, díky své technologické náročnosti. DataFlex působí právě v oblasti obnovy a záchrany dat.

Zabýváme se datovou obnovou z jakýchkoliv datových úložišť používaných v běžných PC, laptopech, serverech a mobilních zařízeních. Proces obnovy dat je velmi složitý a proto je zpracování zakázky průběžně konzultováno se zákazníkem. Ten se tak může v různých fázích analýzy rozhodnout zda v datové obnově pokračovat s ohledem na odhadovanou cenu námi nabízené služby.

Převzetí zboží je naplánováno dle telefonické dohody s klientem, a to v okolí Mladé Boleslavi, Liberce a Jablonce nad Nisou. HW je převzat osobně, aby nedošlo k možnému poškození HW přepravní společností.
Po převzetí zboží je naplánována bezplatná vstupní analýza HW, po které je možné zákazníkovi předat informace s časovou a finanční náročnosti.
Obnova
Po odsouhlasení finančního rozpočtu ze strany zákazníka je provedena samotná datová obnova. V obzvláště komplikovaných případech je využita specializovaná laboratoř, která umožňuje zvýšit pravděpodobnost záchrany dat.

Informace & Data

Data je výraz pro údaje, používané pro popis nějakého jevu nebo vlastnosti pozorovaného objektu. Data se získávají zápisem, měřením nebo pozorováním.

Data jsou:

A) vyjádření skutečností formálním způsobem tak, aby je bylo možno přenášet nebo zpracovat (např. počítačem), informace ve standardní struktuře (zvykové, normované), vhodné pro technické zpracování

B) číselné nebo jiné symbolicky vyjádřené (reprezentované) údaje a hodnoty entit nebo událostí

C) jakékoliv fyzicky (materiálně) zaznamenané znalosti (vědomosti), poznatky, zkušenosti nebo výsledky pozorování procesů, projevů, činností a prvků reálného světa (reality)

D) zdroj, z něhož se tvoří informace

Vzájemná souvislost mezi data, informace, znalost může být pochopena tak, že data jsou shodně vyjádřené symboly představující "výrobní surovinu", jež se mění na informaci. Znalosti se posléze vymezují jako základní rámec pro kognitivní procesy, jež interpretují data a informace.