Naše firma

Naše společnost je velmi mladá a dravá. Vznikla v podstatě náhodou v roce 2017 díky rostoucí poptávce po záchranně dat. Známe to přeci každý, naše společnost nevyjímaje - data, která v jeden moment tolik potřebujete, jsou zapomenuta na úložištích, která jsou již za svou technologickou životností. Málokdo má svá data zálohována na moderních sdílených úložištích tak, aby riziko ztráty dat bylo co nejmenší... 

Tyto problémy zakladatel řešil zase a znovu v rámci své rodiny a známých, dále se postupně okruh lidí s podobnými problémy rozšiřoval na další veřejnost až vznikl projekt DataFlex.cz, který si dává za úkol koncovým uživatelům v Libereckém kraj zjednodušit a cenově optimalizovat proces datové obnovy. 

Naše společnost tak nabízí levnou možnost obnovy dat na těchto zapomenutých úložištích, které byly časem zapomenuty případně mechanicky poškozeny. Mechanické poškození disků a zejména kontakt disků s kapalinami způsobují s velkou pravděpodobností nevratnou ztrátu dat. Spolupracujeme tedy s dalšími specializovanými laboratořemi, kde se obnova data povyšuje na úroveň velmi profesionálních zařízení, pracující s maximální přesností v bezprašných a sterilních prostředích tak, aby se pravděpodobnost obnovy dat zvýšila.

Naše společnost si klade za cíl transparentně informovat zákazníka o stavu objednané zakázky. Prvotní analýza totiž rozkrývá náročnost datové obnovy a dokáže zákazníkovi indikovat cenovou hladinu dokončené zakázky. Proto je po analýze náš zákazník kontaktován, abychom si záchranu dat při dané cenové hladiny potvrdili.